Superförband

Genom sin intelligenta utformning låser stenarna varandra och ger hög hållfasthet. Superförband används med fördel på ytor där det ställs stora krav på stabilitet, t ex lastkajer, industriplaner, biluppfarter och parkeringar. Den utmärkta låsningen är utformad för att klara diverse olika vridande krafter som svängande bildäck mm.

Leverantör: Benders

Storlekar: 19x13,7cm

Färger: Grå, Grafit
Tjocklekar: 6cm, 8cm