Lösvikt

Hos oss kan du även köpa material på lösvikt lastat direkt på släpkärra, storsäck eller hink. Du finner allt du behöver för ditt trädgårdsprojekt och är du osäker på vilket material du behöver eller hur mycket så hjälper vi dig gärna! På lösvikt finns allt ifrån stenflis, makadam, dekorsten, jord och sandlådesand.

Släpkärra kan du självklart låna gratis av oss och vill du lasta i hinkar så har vi även dessa till försäljning!
Singel Röd svensk

Fraktioner: 8-16mm
Dansk Sjösten Svart/Vit

Fraktioner: 16-32
Äkta diabas Svart

Fraktioner: 8-11mm och
16-32mm
Stenflis

Fraktioner: 2-5mm
Samkross
(Bärlager)

Fraktioner: 0-18mm
Matjord
 
Singel Grå norsk

Fraktioner: 8-11mm
Kullersten

Finns i två olika storlekar
Makadam

Fraktioner: 11-16mm
Stenmjöl

Fraktioner: 0-2mm
Sandlådesand
(Baksand)

Fraktioner: 0-2 mm