Malmö

Marktegel är det naturliga och hållbara valet för beläggningar utomhus. Tegelmäster samarbetar med leverantörer som producerar marktegel utifrån den allra bästa leran. Leran hämtas från ett specifikt område i Tyskland som ger vårt marktegel bästa kvalité och karaktär. Produkten är slitstark och frostbeständig vilket gör att det klarar vårt klimat på ett bra sätt. Marktegel kräver inte heller något speciellt underhåll och är beständigt över tid.

Fördelarna är många med tegel som markbeläggning och variationen är stor.Tegelmästers marktegel är ett material som ger ett levande uttryck och stor variation med kulörer samt format. Vilket ger ett attraktivt intryck oavsett om det gäller torgytor, gångstråk eller användning för mindre ytor som en garageuppfart eller terrassyta. Summerat blir resultatet en vacker helhet som åldras med värdighet utan underhåll.

Leverantör: Tegelmäster

Storlekar

200x100x52 mm