Boston Antik

En mursten med granitkaraktär – knäckt och tumlad på en sida, slät och tumlad på den andra. Murstenen har låspluggar som gör det möjligt att bygga såväl lutande som lodräta stödmurar, med eller utan geonät. Kan även byggas fristående i höjder upp till 60 cm. Eller varför inte anlägga en portstolpe med Boston hörnsten eller Boston slutsten. Boston skapar otaliga möjligheter som inbjuder till att uppnå en murlösning anpassad efter just din trädgårds karaktär.

Leverantör: Benders

Storlekar

350x200x150 mm
150x200x150 mm 

Olika varianter med slutsten, hörnsten, toppsten och normalsten

Grå
Grå
Grafit
Grafit
loading...