Luxor

Bender Luxor mursten signalerar ett helt nytt spännande design- och formspråk med stora möjligheter. Här kan du skapa trädgårdsrum privat eller park och gaturum i offentlig miljö. Mursystemet består av tre delar: mursten, halvsten och toppsten. Genom att vrida murstenen eller toppstenen kan hyllor och sittbänkar monteras på murens sidor, hela utekök kan förankras i rummen. Murstenarna sammanfogas enkelt.

Leverantör: Benders

Storlekar

500x250x80 mm
250x250x80 mm
500x250x70 mm

Grå
Grå
Grafit
Grafit
loading...